Pilna Māras istabiņa
 Sīku, mazu šūpulīšu:
 Kad to vienu kustināja,
 Visi līdzi līgojās.